Dịch vụ giữ xe / Áp tải vận chuyển

☢ Nhiệm vụ với lực lượng an ninh bảo vệ Trường Thành Đại Năm Security:– Kiểm tra các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ trước khi làm nhiệm vụ– Việc tổ chức vận chuyển tiền phải tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục với từng loại hình điều chuyển từ khi nhận lệnh điều […]