Dịch Vụ Bảo Vệ

Bảo Vệ Văn Phòng Cao Ốc Trung Tâm Thương Mại.

Đảm bảo an toàn không xảy ra mất mát, hủy hoại tài sản do hành vi của bên thứ ba.

Bảo Vệ Sự Kiện

Đảm bảo an ninh cho các buổi biểu diễn văn nghệ, hội chợ, các hoạt động cộng đồng

An Ninh Khu Vực

Bảo vệ khu vực xây dựng liên lạc bằng bộ đàm hoặc điện thoại đảm bảo thông tin thông suốt.

Bảo Vệ Ngân Hàng

Trọng trách của nhân viên bảo vệ ngân hàng là đảm bảo sự an toàn cho ngân hàng, khách hàng.

Dịch vụ giữ xe / Áp Tải Vận Chuyển

Dịch vụ giữ xe an ninh 24/7. Áp tải vận chuyển an toàn tuyệt đối.

Bảo Vệ Yếu Nhân

Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh đa dạng hóa và tình hình an ninh xã hội phức tạp như hiện nay.